New! Now we have a Telegram bot - @PaytUPBot

Hệ thống thanh toán điện tử

Mọi Thanh toán trên Internet
Tìm hiểu thêm
Tạo Ví

Giải pháp của chúng tôi

Sử dụng các tiền tệ điện tử phổ biến. Sử dụng dịch vụ của chúng tôi mọi nơi trên toàn thế giới

Thuận tiện và Đơn giản

Mọi thứ rất đơn giản và có logic. Thậm chí cả những người mới biết sử dụng máy tính cũng hiểu được.

Tốc độ

Mọi giao dịch đều diễn ra ngay lập tức và tự động.

Hối đoái

Phí hối đoái tiền điện tử thấp

PAYTUP Tăng nguồn vốn của bạn

Ban có thể tăng khoản tiết kiệm của mình lên nhiều lần bằng cách đầu tư vào quỹ Ngoại hối.

Tìm hiểu thêm
Tạo Ví
PAYTUP Bảm bảo an toàn cho tiền của bạn

Trang web của chúng tôi tuân thủ các tiêu chuẩn cao nhất về bảo mật thanh toán và thông tin.

Tìm hiểu thêm
Tạo Ví

Cá hệ thống Hỗ trợ

Chúng tôi làm việc với các hệ thống thanh toán phổ biến nhất

Dịch vụ hỗ trợ
+44 20 3286 5046